Boğaziçi Üniversitesi - İleri İngilizce
BU 150 yıl
About us
Staff
Courses Descriptions
General Principals
FAQ
FAQ
Usefull links
Contact
English

General Policies

Birimimiz, Boğaziçi Üniversitesi’nin vizyon ve misyonu ile uyumlu olarak, olumlu bir öğrenme ortamı yaratmak amacıyla aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:

Derslerle ilgili çalışmalar: Öğrencilere, verilen bütün ödevlerle ilgili olarak aşağıdaki konularda ciddi bir çaba göstermeleri kuvvetle önerilir: okuma ödevlerini derse gelmeden önce yapmak, sınıftaki (sözlü ya da yazılı) tartışmalara aktif olarak katılmak, ödev teslim tarihlerine ve kabul edilmiş akademik standartlara uymak.

Dürüstlük: Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin etik davranış kurallarına uymaları son derece önemlidir. Öğrenciler akademik sicillerinin lekesiz olmasını sağlamak için derslerdeki beklentileri yerine getirirken akademik dürüstlük ve etik davranış ilkelerine uymalıdırlar. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyen öğrenciler http://www.buowl.boun.edu.tr adresine başvurabilir veya öğretim elemanlarıyla görüşebilirler. Söz konusu kuralların çiğnenmesi öğrencinin bir dersten kalmasına ya da disiplin kuruluna verilmesine yol açar.

Derslere devam: Ders saatlerinde yapılan çalışmalar, öğrencilerin derslere aktif katılımını yüreklendirecek şekilde tasarlandığı ve bu sayede öğrenme ve entelektüel gelişim deneyimini mümkün olan en üst düzeye getirmeye yönelik olduğu için, derslere düzenli devam edilmesi kuvvetle önerilir veya zorunlu tutulur. Ayrıntılı kurallar her bir dersin programında ayrıca duyurulur.

Final sınavına girebilme şartı: Final sınavı verilen derslerde öğrencilerin bu sınava girmeye hak kazanabilmeleri için öğretim elemanları tarafından açıklanan dönem içi ölçme ve değerlendirme araçlarında en az % 60 başarı kaydetmeleri gerekir
.

Hakkımızda - Öğretim Kadrosu - Dersler - Genel İlkeler - SSS - Haber & Duyurular - Faydalı Adresler - İletişim
Tel: (+90) 212 359 7339 Fax: (+90) 212 263 1571